Oskrba konj poteka na Posestvu Jurečič po najvišjih standardih glede boksov, hrane, možnosti gibanja konj, treninga in drugega.

Posestvo Jurečič obsega 22 hektarjev (dodatnih 10 hektarjev je v najemu) zemljišč in trenutno omogoča nastanitev in oskrbo 26 konj.

Oskrba konj poteka v hlevu, v boksih različnih velikosti, ki so odvisne od velikosti konja oz. ponija. Vsak boks ima svoj napajalnik, tako da je za oskrbo konj ves čas na voljo sveža voda. Vsi boksi imajo ali mrežo za seno ali haybar (krmilnik za seno), saj je konj v osnovi pašna žival, ki je psiho-fizično narejena, da venomer po malem je. Tako jim omogočamo, da imajo lastno pridelano seno na razpolago 24 ur.

Kvaliteta sena

Kvaliteta sena je ključna, da je oskrba konj dobra, saj dobro seno prispeva energijo, proteine (celo od 6% do 13%), kalcij, vitamine in nekaj mineralov. Sušeno na soncu, ima tudi vitamin D. Na našem posestvu dajemo velik pomen pridelavi kvalitetnega sena za oskrbo konj, kar pomeni skrb za travinje ter čim boljše razmerje kvalitetnega sortimenta plemenitih trav (pasja trava, mačji rep, travniške bilnice,…). Pri spravilu sena za oskrbo konj lovimo termine, ki omogočajo zadostno suhost sena za baliranje, kar je pomembno za skladiščenje krme (odstotek vlažnosti). Najboljše je seno za oskrbo konj sušiti na soncu 2 do 3 dni, kajti če je predolgo izpostavljeno soncu začne izgubljati hranilne vrednosti in izgublja na okusu. Primerna suhost za seno za oskrbo konj je tista, pri kateri se seno še ne drobi med obdelavo (obračanje, baliranje), po uskladiščenju v primernih prostorih pa dovolj suho, da se v senu ne razvijejo razne plesni. Travinje za oskrbo konj tudi redno kosimo, s tem pa preprečujemo razvoj širokolistnih plevelov, ki bi zmanjševali kvaliteto krme.

Analiza našega sena za oskrbo konj v Ameriki je pokazala, da si boljšega sena za konje ne moremo želeti!

Hrana za konje

V vsakem boksu je krmilnik za žita, za katerega je pomembno, da je postavljen na višini, ki konju omogoča udoben položaj pri hranjenju, nima ostrih robov in ima po možnosti zaščitni rob, ki onemogoča raztros krmil. Oskrba konj ni kakovostna brez kakovostne hrane za konje. Vsak konj, ki je pri nas v oskrbi ima sebi prilagojen obrok, glede na starost, delo in tip konja oziroma ponija. Dajemo jim mešanico ječmena, ovsa in pesnih rezancev (na željo lastnikov lahko konj dobi tudi katerokoli drugo hrano). Žita si prizadevamo vsako leto pridelati sami, saj je le tako res zagotovljena kvaliteta hrane za oskrbo konj. Vsa žita stisnemo in s tem omogočimo večji izkoristek.

Oves je žito, ki se ga pri oskrbi konj veliko uporablja, saj je dostopen, hranljiv, okusen in relativno varen za hranjenje, saj vsebuje približno 11% surovih vlaknin, kar je veliko v primerjavi z drugimi žiti.  Ne vsebuje karotena in ima zelo veliko B vitamina. Oves daje hitro sproščujočo energijo.

Ječmen je v primerjavi z ovsom bolj kaloričen in čeprav imata zelo podobne hranilne vrednosti, ima ječmen več niacina, torej nikotinske kisline oz. vitamina B3. Ječmen daje počasi sproščujočo energijo.

Pesni rezanci imajo izredno veliko vlaknin in ker so namočeni, omogočajo hidracijo telesa, predvsem prebavnega trakta s črevesjem in s tem predvsem v poletnih mesecih preprečujejo dehidracijo.

Drugi pomembni dejavniki, da je oskrba konj kakovostna

Oskrba konj na posestvu Jurečič omogoča konjem, da imajo vedno na voljo solni kamen, po potrebi tudi vitamine in minerale, vsaj 1x letno pa jim damo izdelati tudi krvno sliko, da vidimo razmerja in potrebe. Dehelmintizacija se vrši vsaj 3x letno.

Za steljo pri oskrbi konj uporabljamo žagovino po sistemu globokega nastilja, ki dodatno pripomore k boljši kvaliteti zraka v hlevu. Žagovina ne sme biti ne prevlažna ne presuha.

Seveda oskrba konj poteka tudi pozimi, ko imajo konji na razpolago manjše, zimske izpuste, ki jih uporabljamo tudi za poškodovane konje, ki se ne smejo veliko gibati, oziroma mora biti to gibanje kontrolirano. Vse imamo ograjene z električnim pastirjem, ograja je zaradi varnosti visoka vsaj 1.60 m. Od pomladi do jeseni pa poteka oskrba konj tudi na velikem pašniku (vsaj 30 arov), kajti gibanje je bistvenega pomena za psiho-fizično počutje konj, pri tem pa ne sme uničiti travne površine. Za vse to je v naši oskrbi konj poskrbljeno.

V hlevu imamo dve sedlarnici, kopalnico za konje in prostor za shranjevanje žit. Nad hlevom je senik, ki omogoča optimalne pogoje za pravilno shranjevanje sena za oskrbo konj.

Varnost

Naša oskrba konj je tudi varnostno na visokem nivoju, saj so vse naše površine pod video nadzorom, sedlarnici pod alarmom, tako da je za varnost konj in opreme maksimalno poskrbljeno.

Treningi konj

Oskrba konj pri nas vključuje tudi vso potrebno infrastrukturo. Na voljo sta dve zunanji jahališči, malo jahališče, velikosti 22 x 42 m ter veliko jahališče, velikosti 65 x 25 m. Na posestvu imamo tudi pokrito jahališče, velikosti 30 x 15 m, tako da je treniranje konj, ki so pri nas v oskrbi, mogoče v vseh vremenskih pogojih. Jahališča imajo peščeno podlago, katero vsakodnevno branamo, da je optimalna za trening konj, torej ne pretrda in ne pregloboka. Jahališča po potrebi namakamo, saj s tem preprečujemo obremenjevanje dihal.

Pri nas je počutje konj na prvem mestu in za to se pri oskrbi konj vsakodnevno trudimo. Kot rečeno, konji v normalnih vremenskih pogojih dan preživijo zunaj. Močno krmo, torej žita, jim polagamo 3 x dnevno, seno ali travo imajo na razpolago 24 ur. Zvečer jih iz varnostnih vidikov privedemo v hlev.

Na Posestvu Jurečič v okviru programa oskrba konj vam, vašim ožjim družinskim članom ter vašemu konju, nudimo treninge izključno izkušenih in priznanih trenerjev, saj želimo, da tudi vi in vaš konj kar se da najbolje napredujeta. V primeru vaše odsotnosti lahko za vašega konja poskrbijo ožji družinski člani, z veseljem pa zanj poskrbimo tudi mi, bodisi v obliki treninga ali kako drugače po dogovoru.

Z vsem naštetim lahko z gotovostjo trdimo, da je oskrba konj na Posestvu Jurečič ena najboljših v Sloveniji.

Za več informacij o programu oskrba konj nam pišite na konjenistvo.peterlin@gmail.com, ali pokličite na številko 041 266 797  (Simon).